Trang chủ
Ln trn

 
     
 
Tm kiếm
     
 
 
 
 
Tin tức
 

Kuris cho bn my cắt đa lớp Texcutt 3025/3055/3070 với bn phối hng tự động...etc

 
Home Contact Us Site map
Dao cắt trn
My cắt dao trn
 
  Sắc bn, nhanh chng v ứng dụng dễ sử dụng, thao tc đơn giản v đng tin cậy: những con dao ngay thẳng của chng ti với những chiều cao cắt từ 8 đến 55 mm l những cng cụ l tưởng cho tất cả cc yu cầu cắt.
Từ những mẫu cắt đến sự cắt ring biệt những lớp của vật liệu, họ c thể được sử dụng để cắt tất cả cc kiểu của những loại linh hoạt như hng dệt, dệt những loại, đan v hng dệt kim những hng dệt kỹ thuật v nguyn liệu đặc biệt như sự satein, vải phi, vật liệu giả da , da mềm..v.v..
 
BOM 101 / BOM 101 S
  Độ su cắt: 25mm ty thuộc vo chất liệu
Đường knh dao : 100 mm (Dao đa vng)
Tốc độ quay: 900 vng/pht
Sử dụng điện 220-250 V, 50-60 Hz
Cng suất : 260 W
Trọng lượng : 2,8 kg
 
     
Bom 30    
  Độ su cắt: 25mm ty thuộc vo chất liệu
Đường knh dao : 80 mm (Dao đa vng)
Tốc độ quay: 730 vng/pht
Sử dụng điện 220-250 V, 50-60 Hz
Cng suất : 140 W
Trọng lượng : 2,2 kg
     
KSM-200    
 

Độ su cắt: 25mm ty thuộc vo chất liệu
Đường knh dao : 200 mm (Dao đa vng)
Tốc độ quay: 1230 vng/pht
Sử dụng điện 400 V, 60 Hz  điện 3 pha
Cng suất : 180 W
Trọng lượng : 9,5 kg

     
KSR-550    
 

Độ su cắt: 55mm ty thuộc vo chất liệu
Đường knh dao : 120 mm (Dao đa vng)
Tốc độ quay: 2800 vng/pht. Ty chọn 2800/1400 vng/pht
Sử dụng điện 400 V, 60 Hz  điện 3 pha
Cng suất : 370 W , 250/180W
Trọng lượng : 10,5 kg

     
Novita standard    
  Độ su cắt: 8mm ty thuộc vo chất liệu
Đường knh dao : 50 mm (Dao đa vng)
Tốc độ quay: 2600 vng/pht Ty chọn 2800/1400 vng/pht
Sử dụng điện 220-250 V, 50-60 Hz
Cng suất : 56 W
Trọng lượng : 0,85 kg
     
Novita Plus    
  Độ su cắt: 8mm ty thuộc vo chất liệu
Đường knh dao : 50 mm (Dao đa vng)
Tốc độ quay: 3000 vng/pht
Sử dụng điện 220-250 V, 50-60 Hz  hoặc 110V, 50-60 Hz
Cng suất : 56 W
Trọng lượng : 0,85 kg
     
Novita Super    
  Độ su cắt: 8mm ty thuộc vo chất liệu
Đường knh dao : 50 mm (Dao đa vng)
Tốc độ quay: 3000 vng/pht
Sử dụng điện 220-250 V, 50-60 Hz
Cng suất : 56 W
Trọng lượng : 0,95 kg
     

 

Copyright 2006. All right reserved

Meyer Textilmaschinen GmbH